Click on the below Poster to download the latest Issue:

Nisget Artna Spring 2020

​LATEST NEWS


Coronavirus FAQ's in relation to animals. 

EN ​| MT​


PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Animal Welfare and Rights Malta 7 Proposals 2020​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-BIEDJA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Ħarsien u Drittijiet tal-Annimali Malta 7 Proposti 2020 PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Launch of AgriConnect​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-BIEDJA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: It-tnedija ta' AgriConnectPRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS Launch of the ‘Agħżel il-Bnin...Agħżel il-Frisk’ campaign​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI Tnedija tal-kampanja “Agħżel il-Bnin...Agħżel il-Frisk”PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Allocated funds to animal sanctuaries and NGOsSTQARRIJAMILL-MINISTERU GĦALL-BIEDJA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Allokati fondigħas-santwarji u għall-NGOs li jieħdu ħsieb lill-annimali​Public consultation on the National Register of Traditional Agro-Food Products of MaltaKonsultazzjoni pubblika fuq ir-Reġistru Nazzjonali ta' Prodotti Agri-Alimentari Tradizzjonali ta' Malta​​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS Covid-19 precautionary measures​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Miżuri ta’ prekawzjoni fir-rigward ta’ Covid-19STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI Aktar fondi sabiex jiġu mgħejuna l-bdiewa, r-raħħala u s-sajjieda Maltin​STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI: Liċenzji temporanji ta’ bejjiegħa tat-triq għal persuni li għandhom permess fis-suq tal-bdiewa​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS: Temporary licences for persons with a farmer’s market permit as street hawkers​​PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR AGRICULTURE, FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS The impact of coronavirus on agriculture and fisheries discussed during high-level video conference by EU agriculture and fisheries ministersSTQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI L-impatt ta’ COVID-19 fuq is-setturi tal-agrikoltura u s-sajd diskussa waqt high-level video conference mill-ministri tal-Agrikoltura u s-Sajd tal-Unjoni Ewropea​


____________________________________________